Claessens-Verzekeringen » Risico

Risico

Een overlijdensrisicoverzekering beschermt uw nabestaanden tegen financiële problemen als u komt te overlijden. Wanneer u of uw partner komt te overlijden is het door inkomensterugval niet altijd mogelijk om de lopende vaste lasten te betalen. Bij een overlijdensrisicoverzekering betaalt u gedurende een vastgesteld aantal jaren een maandelijkse premie. Het verzekerd bedrag wordt uitgekeerd bij overlijden van de verzekerde voor de einddatum van de verzekering.

Een risicoverzekering is persoonlijk; neemt u gerust contact met mij op.